Theo thông tin đã đưa từ trước, cuộc thi nhập liệu Data Entry Contest 2019 sẽ chính thức bắt đầu thi Vòng 1 từ ngày 5/11/2019 (lịch cũ 4/11) với nhiều giải thưởng Khủng cùng với các giải phụ không kém phần hấp dẫn. Phương thức thi cực kỳ đơn giản, thí sinh chỉ cần nhập chính xác nội dung đề bài yêu cầu trong thời gian cho phép, mỗi vòng thi sẽ có kiểu nhập khác nhau bao gồm các chữ số, tên, địa chỉ theo ngôn ngữ Latinh hoặc tiếng Nhật.

Đối tượng tham gia:

  • Toàn bộ nhân viên của FPT DPS và FPT Software trên toàn Việt Nam
  • Bắt buộc 100% nhân viên tham gia đối với bộ phận chuyên nhập liệu DPS.EDP

Giải thưởng:

? GIẢI NHẤT: 5 triệu đồng và Tăng 3 bậc lương
? GIẢI NHÌ: 3 triệu đồng và Tăng 2 bậc lương
? GIẢI BA: 2 triệu đồng và Tăng 1 bậc lương
Cùng nhiều giải phụ có giá trị khác như:
  • Kungfu bàn phím
  • Phù thủy bàn phím
  • Siêu nhân số
  • và nhiều giải phụ hấp dẫn

Ghi chú: Đối với thí sinh không thuộc FPT DPS sẽ không bao gồm giải thưởng Tăng bậc lương.

Cuộc thi nhập liệu DPS với nhiều giải thưởng hấp dẫn
Đến với cuộc thi, thí sinh trải qua 4 vòng thi:
  • Vòng 1-2-3: Thi trên tools của DPS.
  • Vòng 4 (vòng cuối cùng): Thi Offline, thuyết trình trước Ban giám khảo
1️⃣ Vòng thi số 1 (12 phút) ngày 5/11/2019
Mở vòng thi:
10g00 – 11g00: Tất cả thí sinh trừ khung giờ bên dưới
17g00 – 18g00: Đội Nice, Klavis, DPC ca 2
Yêu cầu: Nhập các TRƯỜNG THÔNG TIN được yêu cầu trên NAMECARD. Các trường thông tin này có thể là TEL, MOBILE, Fax, Email, Address, Name,…
2️⃣ Vòng thi số 2 (20 phút) ngày 8/11/2019
Mở vòng thi:
10g00 – 11g00: Tất cả thí sinh trừ khung giờ bên dưới
17g00 – 18g00: Đội Nice, Klavis, DPC ca 2
Yêu cầu: Nhập nhanh và chính xác nhất những gì nhìn thấy trên hình, gồm: dãy chữ kanji, hiragana, dãy số, chữ viết tay…
3️⃣ Vòng thi số 3 (25 phút) ngày 14/11/2019
Mở vòng thi:
10g00 – 11g00: Tất cả thí sinh trừ khung giờ bên dưới
17g00 – 18g00: Đội Nice, Klavis, DPC ca 2
Yêu cầu: Nhập chữ viết tay gồm tiếng Anh, tiếng Nhật và tính toán số liệu để nhập vào bảng tính
4️⃣ Vòng thi số 4 – Tập trung thi Offline từ 13g30 ngày 21/11/2019: Thuyết trình – Trình bày Ứng dụng công nghệ vào nghiệp vụ Data Entry
Phương thức thi cực kỳ đơn giản, thí sinh chỉ cần nhập chính xác nội dung đề bài yêu cầu trong thời gian cho phép, mỗi vòng thi sẽ có kiểu nhập khác nhau bao gồm các chữ số, tên, địa chỉ theo ngôn ngữ Latinh hoặc tiếng Nhật.

 

Đây là cuộc thi đầu tiên quy mô nhất DPS từ trước đến nay, và là phát súng mở màn cho nhiều cuộc thi về các nghiệp vụ khác sẽ được tổ chức vào 2020.
TuanDH3