Bạn đang vận hành các dự án dòng AMS (Application Managed Services), chuyên giám sát các hệ thống của khách hàng 24/7.
Bạn đang gặp vấn đề trong việc tận dụng tối ưu hóa nguồn lực, trượt SLA hay tốn quá nhiều effort để quản lý SLA và hệ thống báo cáo?
DPS đã có “vũ khí” tối ưu giúp bạn giải quyết những “nỗi đau” này – đó chính là hệ thống SOM247.
SOM247 (Service Operation Management) là sáng kiến được thực hiện bởi đội ngũ DPS.MSG vào năm 2022, cung cấp các giải pháp giám sát, điều hành, cảnh báo, dự đoán và phòng ngừa rủi ro chuyên nghiệp dành riêng cho các dòng dự án AMS.
Đây là một hệ sinh thái với nhiều giải pháp giám sát, cảnh báo, ngăn chặn và khuyến nghị nhằm mục tiêu tối ưu hóa các dịch vụ được quản lý ứng dụng cho khách hàng AMS, ODC và các Trung tâm Điều hành.
Hệ thống SOM247 sẽ trực tiếp giám sát (monitoring) dự án trên các màn hình lớn với hệ thống cảnh báo theo thời gian thực (realtime) cùng Machine Learning, với các tính năng nổi bật sau:
  • Tùy chỉnh SLA theo từng dự án
  • Tự động tính toán, phân tích Realtime SLA
  • Hệ thống thông báo realtime (Realtime Notification)
  • Tích hợp phân tích chi tiết, báo cáo với PowerBI
  • End-to-end giám sát dự án, dữ liệu được mã hóa (Encrypted Data)
  • Phân tích SLA, đưa ra dự đoán cảnh báo vi phạm với công nghệ Machine Learning
  • Baseline năng suất thành viên và đưa ra các dự đoán, giải pháp khuyến nghị cho dự án
Hơn 24 dự án Managed Services tại DPS đã triển khai áp dụng thành công hệ thống SOM247. Ngay trong tháng 3 này, DPS sẽ tiếp tục kết hợp cùng bộ phận FQC để triển khai hệ thống này cho toàn bộ các dự án Managed Service khác trên toàn FSOFT. Điều này nhằm mang lại sự chuẩn hóa, hiệu quả chung cho toàn bộ các dự án Managed Service, không chỉ riêng tại DPS mà còn cho toàn bộ FSOFT.