Dự án H thuộc đơn vị DPS.MS3 phụ trách vận hành các công việc liên quan đến Cloud Support, hỗ trợ khách hàng về hạ tầng Cloud trên nền tảng Azure và AWS. Dự án phục vụ khách hàng đến từ thị trường Mỹ tính đến nay được 3 năm. Đây là một trong những công ty dịch vụ dầu mỏ lớn thứ 2 trên thế giới.
Bước sang năm thứ 3 đồng hành cùng khách hàng, có đến hai lần dự án đều nhận điểm đánh giá mức độ hài lòng tuyệt đối (CSS 100, kỳ đánh giá 1 năm/1 lần). Dự án đã mang đến những tín hiệu vô cùng lạc quan về điểm CSS vào những ngày đầu năm mới 2023.
Dự án chủ yếu thực hiện 2 đầu mục công việc chính:
  • Cloud Support: Thực hiện các yêu cầu của khách hàng trên môi trường Cloud liên quan tới việc truy cập, đồng thời xử lý các sự cố liên quan tới các app đang chạy trên hạ tầng Cloud.
  • Monitoring 24/7: Giám sát các server liên quan tới hệ thống khai thác dầu mỏ 24/7.
“Thành công đáng nhớ nhất chính là team Monitoring 24/7 có 4 thành viên, nhưng vẫn phải chia nhau làm việc liên tục 7 ngày trong tuần, từ 5pm-8am. Dù có 1 thành viên nữ nhưng làm việc rất nhiệt tình và có trách nhiệm, suốt 2 năm qua dự án chưa từng để xảy ra lỗi hay nhận lời phàn nàn từ khách hàng.”, PM Nghiêm Đức Dương chia sẻ.
“Luôn sẵn sàng giải quyết các yêu cầu từ khách hàng, ngay cả những yêu cầu gấp.” chính là phương châm vận hành của dự án. Hành trình mới vẫn còn ở phía trước, dự án sẽ cố gắng thêm những bước đà để DPS mở rộng cánh cửa vào thị trường Mỹ, đặc biệt là mảng dịch vụ Cloud. 
Đơn vị MS3 là đơn vị trực thuộc DPS, mới được thành lập vào đầu năm 2023. MS3 phụ trách các công việc liên quan đến Technical Support và Automation, đồng thời tham gia hỗ trợ vào các quá trình Bidding/Pre-sales cho các dự án Managed Services.