Tuyển Dụng

Thoả Thuận
Cần Thơ
26/11/2019
Thoả Thuận
Đà Nẵng
26/11/2019
Thoả Thuận
Đà Nẵng
26/11/2019
Thoả Thuận
Hà Nội
26/11/2019
Thoả Thuận
Đà Nẵng
26/11/2019
Up to 1,500$
Đà Nẵng
05/11/2019
Theo sản phẩm
Quy Nhơn
05/11/2019
200$ -300$
Hồ Chí Minh
05/11/2019
Thoả Thuận
Đà Nẵng
28/10/2019
Up to 2,000$
Đà Nẵng
27/10/2019
Up to 1,500$
Đà Nẵng
27/10/2019
Thoả Thuận
Đà Nẵng
26/10/2019
Thoả Thuận
Đà Nẵng
26/10/2019
300$ trở lên
Hà Nội
26/10/2019
250.000 vnđ/ngày
Đà Nẵng
26/10/2019
Tùy theo ca làm việc
Đà Nẵng
25/10/2019
Theo sản phẩm (từ 4 triệu trở lên)
Đà Nẵng
25/10/2019

Hồ Sơ Tuyển Dụng

Nhập họ tên

Nhập số điện thoại

Nhập email liên hệ

Nhập ngày sinh

Nhập địa chỉ liên hệ

Nhập kinh nghiệm

(Ghi rõ trình độ học vấn, năng lực ngoại ngữ,...)

Nhập vị trí ứng tuyển

Chấp nhận file(.doc, .pdf). Dung lượng không quá 10Mb

But first

Let us know about your story