Ngày đăng tin: 13/12/2021
Mức lương: Thoả Thuận
Nơi làm việc: TP HCM
Mô tả công việc:

– Xây dựng quy trình, chính sách bảo mật cho công ty.
– Tư vấn, rà soát, đánh giá rủi ro cho các dự án trong công ty.
– Thực hiện việc audit tuân thủ bảo mật trong công ty.
– Training, xây dựng workshop về an ninh bảo mật.
– Đầu mối xử lý các sự cố về an ninh thông tin trong công ty.
– Tư vấn các giải về an bảo mật trong công ty.

Quyền lợi được hưởng:

– “FPT care” health insurance and is exclusive for FPT employees.
– Company shuttle buses provide convenient way of transportation for all employees.
– Annual Summer Vacation: follows company’s policy
– Salary review 1 time/year or on excellent performance
– International, dynamic, friendly working environment
– Annual leave, working conditions follow Vietnam labor laws.
– Other allowances: lunch allowance, working on-site allowance, etc.
– Fville/Ftown Campus provides many facilities for FPT employees such as football ground, basketball & volleyball, gym room, Coffee Shop, etc.

Yêu cầu khác:

– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đi làm về mảng IT (bắt buộc).
– Có kiến thức tốt về IT tổng quan: System, Network, PC/Laptop, OS (bắt buộc).
– Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại FSOFT.

But first

Let us know about your story