Chương trình Signing Bonus dành cho ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Thiết kế DTP tại Đà Nẵng và Quy Nhơn. 

Theo đó, từ ngày 28/09 đến hết ngày 31/10/2023, ứng viên Thiết kế DTP vượt qua vòng phỏng vấn và làm việc tại FPT DPS sẽ có cơ hội nhận ngay mức thưởng Signing Bonus lên đến 20 triệu đồng/ứng viên

Cụ thể mức thưởng dành cho các vị trí như sau: 

STT Level  Mức thưởng
1 Từ 2.5 năm kinh nghiệm trở lên 20,000,000 VNĐ
2 Từ 1.5 năm – 2.5 năm kinh nghiệm  15,000,000VNĐ
3 Từ 1 năm – 1.5 năm kinh nghiệm  10,000,000VNĐ

** Điều kiện nhận mức thưởng Signing Bonus: 

  • Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm, vượt qua vòng phỏng vấn và ký HĐLĐ chính thức tại FPT DPS từ ngày 28/09 – hết ngày 31/10/2023.
  • Mức thưởng Signing Bonus sẽ được chi trả đầy đủ đến ứng viên vào kỳ lương tháng thứ 5 (Bao gồm 2 tháng thử việc). 

** Các bước nhận thưởng Signing Bonus: 

  • Bước 1: Ứng viên gửi CV và Portfolio (Nếu có) về email tuyendung.dps@fpt.com 
  • Bước 2: Ứng viên phỏng vấn cùng công ty.
  • Bước 3: Bộ phận Tuyển dụng và thông báo kết quả. 
  • Bước 4: Ứng viên nhận thưởng Signing Bonus vào kỳ lương tháng thứ 5 tại công ty.

Ứng tuyển ngay để nhận mức Signing Bonus hấp dẫn bạn nhé.