Khẳng định năng lực vận hành hệ thống theo chuẩn ITIL (Information Technology Infrastructure Library), dự án thuộc đơn vị DPS.MS1 mới đây giành về điểm CSS tuyệt đối sau hơn 2 năm hợp tác cùng khách hàng.
Dịch vụ IT Managed Service do đơn vị DPS.MS1 cung cấp lần này được chuẩn hóa dựa trên các tham khảo về ITIL, giúp khách hàng kiểm soát hạ tầng CNTT một cách hiệu quả với mức chi phí hợp lý, phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Các thành viên trong dự án đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính, cầu nối giữa end user tới các bộ phận liên quan như team kỹ thuật hoặc phát triển phần mềm. Cụ thể, khi end user phản hồi các vấn đề trong quá trình sử dụng hệ thống qua kênh chat/email/hệ thống eticket, các thành viên dự án sẽ thực hiện các bước theo thứ tự:
  1. Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ người dùng (end user).
  2. Thực hiện kiểm tra, phân tích và nhận định chuyên sâu về lỗi.
  3. Đưa ra hướng xử lý phù hợp nhất.
Trong trường hợp vấn đề thuộc về lỗi kỹ thuật chuyên sâu (technical issues), dự án sẽ tiếp tục theo dõi chặt các vấn đề, điều phối giữa các bên liên quan và hoàn tất việc giải quyết lỗi cho end user.
Ngoài ra, dự án còn đảm nhận thêm các nhiệm vụ như: Hỗ trợ đào tạo người dùng qua các buổi training trực tuyến; Hỗ trợ test các chức năng mới.
Điểm CSS 100 lần này đánh dấu một cột mốc mới cho dịch vụ IT Managed Service của đơn vị DPS.MS1, đóng góp thêm một kinh nghiệm vận hành hệ thống dịch vụ CNTT chuẩn ITIL cho mô hình kinh doanh đầy tiềm năng và phổ biến hiện nay.